Polski

CONTACT DETAILS

DESTINY CHURCH EDINBURGH - GRANTON

7 Waterfront Broadway, Granton, EDINBURGH, EH5 1SA
SERVICE LOCALITY
North West

KEY
INFORMATION

Who is the service for?
Minority Ethnic

ORGANISATION
CONTACT DETAILS

7 Waterfront Broadway, Granton, EDINBURGH, EH5 1SA
0131 555 2707

DAY(S) TIME(S) AVAILABLE

MONDAY: -
TUESDAY: -
WEDNESDAY: -
THURSDAY: -
FRIDAY: -
SATURDAY: -
SUNDAY: 10:30am - 11:30am

information SERVICE DETAILS

Destiny Church Edinburgh is now online!

There will be live Polish interpretation at our 10:30am Sunday service destinyedinburgh.com/live

Email polski@destinyedinburgh.com and we’ll let you know how to connect with our Polish interpreter.

Please let your Polish friends around the world know that they can join us too!

Destiny Church Edinburgh działa teraz online! Niedzielne nabożeństwo o 10:30 na destinyedinburgh.com/live będzie tłumaczone na język polski na żywo.

Napisz na polski@destinyedinburgh.com a wyjaśnimy Ci jak połączyć się z naszym polskim tłumaczem.

Daj znać swoim polskim znajomym na całym świecie, że również mogą do nas dołączyć!We are a growing contemporary church in Edinburgh.

We have a vibrant Polish community of all ages at Destiny Church. Our Destiny Granton location provides live Polish translation of the service each week, and we also run our discipleship and Alpha courses in Polish throughout the year.

W kościele Destiny mamy aktywną polską społeczność w różnym wieku. Nasza lokalizacja Destiny Granton każdego tygodnia zapewnia tłumaczenie nabożeństwa na język polski. W ciągu roku prowadzimy również nasz kurs szkoleniowy oraz kurs Alpha po polsku.

At our Destiny Granton location, we also offer free English classes on a Monday evening, offering language support, friendship and social opportunities for the international community of Edinburgh, whilst many people from the Polish community connect in with our weekly small groups, enjoying food and fellowship in homes around the city.

W każdy poniedziałkowy wieczór, w naszej lokalizacji Destiny Granton, zapewniamy także darmowe lekcje języka angielskiego, na których oferujemy wsparcie językowe, przyjaźń i szanse na rozwinięcie więzi socjalnych z międzynarodową społecznością Edynburga. W międzyczasie wiele osób z polskiej społeczności spotyka się na naszych cotygodniowych małych grupach, ciesząc się dobrym jedzeniem i budując wspólnotę w domach na terenie całego Edynburga.

Email polski@destinyedinburgh.com for further information and to get connected. We look forward to meeting you soon.

Email polski@destinyedinburgh.com by otrzymać więcej informacji i być na bieżąco. Nie możemy się doczekać, aby cię poznać.

Other Services Run By

Destiny Church Edinburgh - Granton

Copyright © 2021 EVOC is a company limited by guarantee No. SC173582 and is registered Scottish charity No. SC009944.
Registered Office: 525 Ferry Road, Edinburgh EH5 2FF